Služby

poskytujeme v příjemném prostředí soukromého zdravotnického zařízení
• Léčebná a preventivní péče
• EKG
• 24-hodinový tlakový holter
• Pulzní oxymetr
• Vyšetření INR – QUICK přímo v ordinaci
• Vyšetření glykémie a moči přímo v ordinaci
• Očkování proti tetanu – zdarma
• Očkování proti chřipce + proti pneumokokovi PREVENAR nad 65 let zdarma
• Kvantitativní vyšetření C-reaktivního proteinu, CRP, který umožňuje stanovit potřebu ATB léčby u infekcí, monitorovat úspěšnost léčby
• Haemocult – vyšetření krve ve stolici jako prevence rakoviny tlustého střeva
• Objednávání pacientů na prevence bez nutnosti dlouhého čekání v čekárně
• Návštěvy imobilních pacientů doma